Irish language

An bhfuil stoirm fhoirfe ag teacht a sciobfaidh Donald Trump as oifig?

DONALD TRUMP: Tá fadhbanna móra roimh Uachtarán Mheiriceá i láthair na huaire - an Coróinvíreas, léirsithe in Portland Oregon agus i gcathracha eile agus an t-iarrthóir Daonlathach, Joe Biden (thíos) go mór chun cinn sna pobalbhreitheanna  
Robert McMillen

Tá sé thar a bheith suimiúil ag amharc ar Stáit Aontaithe Mheiriceá na laethanta seo agus na fírinní a chreid siad a bheith follasach ag creimeadh os comhair a súl faoi réimeas Donald Trump.

Cosúil leis an bhean nó leis an fhear a labhraíonn i nglór ardnósach go dtí go bhfuil cúpla braon ar bord agus tig an blas aicme oibre amach, tá comhartha ceiste taobh thiar den chaint uaibhreach faoi “Thír na Saor” agus faoin “Bhrionglóid Mheiriceánach agus coimhlint ag dul ar aghaidh fud fad na tíre faoin chiall atá leis an dá choncheap sin.

Chonaic muid i Portland, Oregon é, agus déanta na fírinne, tógáil croí a bhí ann gnáthdhaoine a fheiceáil ag teacht amach le hagoidí a dhéanamh in éadan úsáid na láimhe láidre in eadan léirsitheoirí BLM a cheadaigh   Donald Trump le go mbeadh cuma “láidir” air roimh thoghchán na Uachtaránachta a bheas ar siúl i gcionn níos lú ná 100 lá.

Bhí sé scanrúil breathnú ar na “fórsaí slándála” ag breith ar leirsitheoirí aonair, á mbrú isteach i gcarranna gan mharcáil. Chuir sé roinnt de na dúnmharuithe seicteacha i mBéal Feirste i gcuimhne dom.

Ba iad na físeáin seo a spreag bean darb ainm Bev Barnum an grúpa“Wall of Moms,” a chruthu, fríd leathanach facebook.

Fána leinte buí, bíonn siad ar thús an tslua ag cosaint na léirsitheoirí in éadan na ngníomhairí feidearálacha a chuir Trump go Portland.

Feiceann daoine seo mar ghníomh mídhleathach, mar ionsaí ar chóras feidearálach SAM agus mar ghníomh a aontóidh daoine ina éadan.

Agus sin an rud a tharla, ní amháin go bhfuil an Wall of Moms ag seasamh an fhóid ach anois tá Wall of Dads ag tabhairt tacaíochta do na máithreacha agus tá Wall of Vets i ndiaidh teacht ar bord.

Sin íomhá iontach cumhachtach – máithreacha, lucht déanta na píóige úill a bhfuil siad clúiteach as; aithreacha, na daoine ar a bhfuil Trump ag brath má tá sé le seal eile a fháil sa Teach Bhán; agus iar-shaighdiúirí ar a mbeidh sé ag brath má thosaíonn cogadh idir SAM agus an Iaráin. Ní fios cad é nach ndéanfadh Trump le fanacht i gcumhacht.

Ach níl ag éirí lena stráitéis in Portland, Oregon nó in Washington DC nó i gcaithreacha eile ina bhfuil agóidí faoi láthair.

Le teacht na bhfórsaí feidearálacha, tá na léirsithe ag éirí níos mó, tá na léirsitheoirí ag éirí níos daingne – agus tá an trealamh cuí acu.

Spreag seo ceann de na ráitis is fearr dár chuala mé le fada.

Níl a fhios agam cé a dúirt é ach arsa duine amháin: “The only way to beat a bad guy with tear-gas is a good guy with a leaf-blower!”

Is cosúil gur fhoghlaim siad an cleas seo ó léirsitheoirí in Hong Cong a sheol an deorghás ar ais ar na poilíni le seideoirí duilleoga!

Beidh vótoírí ag smaoineamh, “mura dtig le Donald Trump léirsitheoirí óga, meánaosta agus sean i gcathair i Meiriceá a cheansú, cad é mar a gheobhaidh sé an lámh in uachtar ar an Iarain? 

Agus seachas Boris Johnson, Bolsanaro na Brasaíle, Modi na hIndia agus deachtóirí éagsúla ar fud na cruinne, cé a chuideoidh leis? 

I suirbhé a rinneadh ar na mallaibh inar ceistíodh daoine in 135 tír faoi na mórchumhachtachtaí is mó a raibh siad báiúil leo.

As Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Ghearmáin, an Rúis, agus an tSín, tháinig an Ghearmáin chun cinn ar na cinn eile le ráta sástachta 44%.

Taobh thiar, bhí SAM agus an tSín, beagnach ar chomhscór, ag 33%.

I suirbhé eile, a rinne Pew in 32 thír, dúirt 64% de na daoine a ceistíodh nach raibh muinín acu in Trump mar cheannaire na Stát Aontaithe.

I mí na Nollag, 2019, fuair pobalbhreith sa Ghearmáin amach gur mheas daoine gur mó an bhagairt a bhí in Donald Trump ná na ceannairí in Moscú, i mBéising agus i bPyongyang! Agus rinneadh na pobalbhreitheanna roimh ghéarcheim an Choróinvíris agus teip Trump dul i ngleic leis.

Mar sin de, tá 97 lá thar a bheith suimiúil romhainn. 

De réir bhunús na bpobalbhreitheanna, tá Joe Biden go mór chun cinn ar an Trumpach ach níl Trump é féin róbhuartha mar ní chluin sé an drochscéala. 

Cé go bhfuil an t-iarrthóir Daonlathach deich bpointe agus níos mó chun cinn ar Trump. ní fios dó.

Dálta an radhairc sin in Downfall nuair atá Hilter sa bhunker, tá Trump ag rá: “We have polls that show me leading in almost every swing state and substantially in other states by even more than I won in ’16.”

Níl sé seo fíor. Mar a deir Jennifer Rubin sa Washington Post, tá dhá fheideartheacht anseo: Ní ann do na pobalbhreitheanna seo nó, tá a chomhairleoirí á chothú le cacamas le spion maith a choinneáil ar Trump, cionn is go bhfuil a fhios acu go gcaillfidh siad a bpostanna breátha boga agus an tuarastal ollmhór a théann leo má insíonn siad dó cad é chomh holc is atá a fheachtas toghchanaíochta ag dul.

Ach deir Rubin gur chóir do  Phoblachtanaithe bheith iontach imníoch.

Tá fhios acu go bhfuil an tóin ag titim as feachtas Trump.

Tá a fhios acu gur bagairt é do gach Poblachtánach atá “ar an ticéad” agus tá a fhios acu nach dtig leis an fheachtas athrú cionn is go bhfuil iarrthóir s’acu ag obair “in another political universe.”

Luann sí praiseach amháin as a bhfuil Trump freagrach agus a d’fhéadfadh a bheith go mór lena aimhleas.

Tá sé ag rá le fada an lá go bhfuil caimiléireacht mhór ag baint leis an postvótáil agus tá sé seo ag cruthú leisc i measc a lucht leanúna úsáid a bhaint as an chóras.

Ach, caillfidh siad a vóta mura dtig leo votail ar an lá ar chúis amhain nó cuis eile – an aimsir, srianta Covid-19, tinneas – ach níl an buaireamh céanna ar na Daonlathaigh.

In Kentucky amhain, ar an 17 Iúil, bhí 534,610 iarratas ar phostvótáil ó Dhaonlathaigh agus 318,729 ó Phoblachtánaithe.

Mar a gcéanna le North Carolina, stat iontach tábhachtach sa toghchan Uachtaránachta go hiondúil, áit ar iarr 44,555 Daonlathach cead postvótála taobh le 8,623 Poblachtánach.

“Leave it to Trump to suppress the votes of his own supporters,” arsa Rubin.

Deirtear gur am fada i saol na polaitíochta é seachtain. Thig le cúrsaí athru i bhfáiteadh na súl.

Tá 97 lá le dul sula bhfeicfimid an eireoidh Trump ó na mairbh suirbhéireachta nó an sciobfaidh an coiroinvíreas agus an deigheilteachas agus an ciníochas agus an fhalsacht agus an bhomantacht agus an fuath ar na mná agus an féin-ghrá amach as oifig é.

Sin ráite, ní fhaca muid mórán de Joe Biden le é a mheas mar is ceart, mar sin, ná déanaimis talamh slán de go mbeidh pobal Mheiriceá ag rá le The Donald - "You’re Fired."

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe now to get full access