Irish language

Misneach iontach á léiriú ag gasúr trí bliana d'aois agus ag a thuismitheoirí

LAOCH - AGUS PEILEADÓIR CLÚITEACH: Tá Daithí Óg Mac Gabhann chomh hiontach sin go dtig leis aoibh gháire a chur ar bhéal Roy Keane! Ach níl gach rud ina shaol ghearr chomh gealgháireach sin mar a léiríonn an clár úr, Croí Briste
Robert McMillen

DUINE AR BITH ar rugadh páiste dóibh tuigfidh siad an lúcháir a bhíonn i gceist nuair a thagann babaÍ slán sábháilte ar an tsaol.

Ar an drochuair, tá tuismitheoirí eile ann ach ní bhíonn lúcháir orthu ach a mhalairt.

Is clár nua breathnadóireachta 30 bomaite é Croí Briste, rud a chuireann béim ar an tsaincheist a bhaineann le deonú orgán trí scéal buachaill trí bliana d’aois i mBéal Feirste, Dáithí Mac Gabhann, atá ar an liosta feithimh le haghaidh trasphlandú croí faoi láthair.

Tá Dáithí i measc an 200 leanbh a rugtar gach bliain i dTuaisceart Éireann a bhfuil riocht croí orthu. 

Ar an drochuair, tá sé i measc na leanaí a dteastaíonn croí deontóra uathu chun maireachtáil. 

Gach bliain, faigheann 15 duine bás i dTuaisceart Éireann agus iad ag fanacht le trasphlandú orgáin. 

Tá tuismitheoirí Dháithí, Máirtín Mac Gabhann agus Seph Ní Mhealláin i measc na dtuismitheoirí sin a chuir le tuiscint go bhfuil níos mó daoine in ann clárú le clár deonaithe orgán an NHS trí fheachtas a thosaigh siad i mí Iúil.

In 2016, bhí áthas ar Mháirtín agus ar Seph nuair a fuair siad amach go raibh siad ag súil le leanbh. 

D’fhreastail siad ar an ghnáthscanadh 20 seachtain le chéile mar bhí fonn orthu inscne a linbh a fháil amach. Fuair ??siad amach go raibh siad ag súil le mac ach go raibh siad millte chun a fháil amach go raibh fadhb chroí aige. 

Tar éis cruinniú le cairdeolaí, cuireadh in iúl dóibh go raibh riocht an-annamh ar a leanbh ar a dtugtar siondróm croí clé hypoplastic, rud a chiallaigh nach raibh an taobh clé dá chroí ag forbairt i gceart. 

Cuireadh in iúl dóibh go mbeadh trí obráid mhóra ag teastáil ó Dháithí chun maireachtáil; an chéad cheann díreach i ndiaidh é teacht ar an saol, an dara ceann nuair a bheadh sé sé mhí d’aois agus an tríú ceann nuair a bheadh sé idir ceithre agus sé bliana d’aois.

Rugadh Dáithí Mac Gabhann ar an 21 Deireadh Fómhair 2016 agus chuir aer-otharcharr go Londain é áit a raibh a chéad mháinliacht chroí ag ceithre lá d’aois. 

D’éirigh go maith leis an oibríocht ach an mhaidin dár gcionn fuarthas amach nár fhreagair croí Dáithí mar a bhíothas ag súil leis.

Tugadh rogha dá thuismitheoirí máinliacht ardriosca a bhí níos gruama nó rogha a thabhairt dó sleamhnú go síochánta. 

Ní raibh siad sásta éirí as ar Dháithí agus tar éis níos mó oibríochtaí, chomh maith le Dáithí ag forbairt seipticéime agus fabht, thosaigh sé ag téarnamh agus thosaigh a riocht ag feabhsú. Ceadaíodh don teaghlach filleadh ar Bhéal Feirste i mí na Nollag 2016 nuair a bhuail Dáithí le cairde agus le teaghlach den chéad uair.

I mí Eanáir 2018 le linn gnáthscrúduithe, mheas saineolaithe leighis i Londain go mb’fhéidir nach mbeadh comhlacht beag Dáithí in ann déileáil leis an oibríocht ollmhór a theastaíonn chun an damáiste a dheisiú dá chomhla trioblóideacha. Rinneadh an cinneadh Dáithí a chur ar an ngnáthliosta trasphlandaithe, is é sin trasphlandú croí an t-aon seans a bheadh ??aige.

Leanann Croí Briste an teaghlach ar feadh 18 mí, ó thús a bhfeachtais go dtí an chéad lá ag Dáithí ar scoil i nDeireadh Fómhair 2019, lá a raibh a thuismitheoirí ag iarraidh é a fháil nuair a rugadh é. 

Tugtar léargas do lucht féachana ar shaol tuismitheoirí linbh bhreoiteachta, gan a bheith eolach ar an méid a thabharfaidh siad gach lá agus ag fanacht leis an nglao gutháin a d’fhéadfadh saol a linbh a shábháil.

Bronnadh Gradam o Heart Heart ’Fhondúireacht Croí na Breataine ar Dáithí ag searmanas i Londain i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite..

:: Craolfar Croí Briste ar BBC 2 Thuaisceart Éireann ar an Luan, 13 Eanáir ag a 10pm.

 

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe now to get full access

Irish language