More Irish language news

Laochra an fhiadhúlra, damhan alla draíochta as an Afraic agus Cinnín Óir

Robert McMillen
Ni amháin go bhfuil sé tábhachach nós na léitheoireachta a spreagadh i bpáistí óga (agus i ndaoine fásta) ar mhaithe leis an teanga ach tá sé práinneach go bhfaigheadh an páiste an deis sult agus tairbhe a bhaint as leabhair ar mhaithe len bhforbairt féin. Tá an Gúm i ndiaidh sé leabhar a sheoladh a bhéarfadh pleisiúr do gach duine, is cuma cá haois iad ...

Teifeach ón chogaíocht sa tSiria agus mar a fuair sé a shlánú sa Ghearmáin

Robert McMillen
Léiríonn Rami Basisah go bhfuil barraíocht daoine sáite i steiréitíopaí nuair a phléann siad teifigh. D’éirigh le Ramí éalú óna bhaile dhúchais sa tSiria leis an Ghearmáin a bhaint amach, áit a bhfuil clú agus cáil air mar veidhleadóir.  Tá albam úr anois curtha amach aige ach mairfidh an turas ón chogaíocht go dtí an síochán go deo mar a insíonn sé do  Joe Nerssessian ...

Iontais úra le fáil in Barcelona taobh leis na pleisiúir a bhíonn i gconai ann

Robert McMillen
Chaith Robert McMillen seal in Barcelona an tseachtain seo caite agus fuair sé cuireadh nach dtiocfadh leis a dhiúltú - cé gur thug sé iarraidh - ó fhear as Baile Átha Cliath a dhéanann curaí i bpríomhchathair na Catalóine. Ach tá níos mó ná bádaí Éireannacha le suim a chur iontu sa chathair álainn seo ...

Tá daoine fud fad na cruinne ag iarraidh ceart agus cóir a bhaint amach dá bpobail

Robert McMillen
Tá beirt fhear misniúla i mBéal Feirste faoi láthair ag caint ag Comhdháil na gCeardchumann – Omar Barghouti ón eagraíocht BDS atá ag iarraidh ar dhaoine corpráidí a chuidíonn leis an Iosrael a sheachaint, agus Huber Ballesteros, ceardchumannaí ón Choloim atá i ndiaidh bheith scaoilte saor ón phriosun mar gheall ar a ghníomhaíocht pholaitiúil. Labhar an bheirt ag ocaid a reáchtáil Comhdháil na gCeardchumann oíche Luain ...

Beidh fuinneamh agus acmhainn grinn de dhíth ort ag Féile Charn Tóchair

Robert McMillen
  A concert by trad superstars Altan will be one of the highlights of this year’s Féile Charn Tóchair but there is so much more happening with an Irish Language Intensive next Saturday, a Big Wild Family Campout in Drumnaph; an Irish Mass at Granaghan Mass Rock on the Moneysharvin Road, guided historical walks, a poc fada competition; a guided foraging walk and much, much more ...  

Scannán a ligeann isteach i saol chrua agus scáfar mhuintir Dharndáil muid

Robert McMIllen
Ní thig le daoine macánta fios a bheith acu faoi shaol na mbithiúnach atá ag crá daoine i mBaile Átha Cliath agus in áiteanna eile ar fud na tíre. Cé nach bhfuil sé foirfe, tugann Cardboard Gangsters léargas ar shaol éadomhain daoine agus an bhrúidiúlacht a bhaineann leis ... Tá an scannán le feiceáil in QFT go dtí an 29 Meitheamh ...  

Caomhnú na timpeallachta agus leas na ndaoine i ndeabhaidh i Ruanda

Robert McMillen
Saothraíonn Ruanda an chuid is mo den airgead a fhaigheann siad ón turasóireacht ó “gorilla treks” ach tá easaontas mór sa tír mar gheall ar chinneadh Bhord Forbartha Ruanda go n-ardófaí an praghas a bheadh ar cheadúnas dul sa tóir ar ghoraillí faoi dhó go dtí $1,500 Meiriceánach ar mhaithe le caomhnú na timpeallachta ...

Téimis ar Thurais Ársa leis na hiontais atá i bhfolach thart orainn a aimsiú

Robert McMillen
Turais Ársa (Ancient Journeys) is a new concept, guided tours with an experienced archaeologist, expert in Landscape Archaeology and Primitive Technologies, will take you ón a journey into the mind of our ancestors through interpretive tours and experimentation in prehistoric skills in order to understand how men and women from the past helped to build today’s landscape. Different tours are on offer and you can get full details from url.ie/11tqa

Scéal Chumann Lúthchleas Gael agus a ról i stair chorrach Chúige Uladh

Robert McMillen
Beidh lucht leanúna an CLG ag breathnú ar a scáileáin teilifíse san oíche amárach agus sraith dhá chlár ag toiseacht ina bhfiosrófar scéal na gcluichí Gaelacha i gCúige Uladh.  Is é Jarlath Burns, iarchaptaen Ard Mhacha agus tráchtaire CLG, a chuirfidh Níos Mó Ná Cluiche i láthair ...

Neamhfhreastalachas - ag cur na ceiste céanna ach ag dúil le freagair éagsúil

Robert McMillen
I ngach toghcháin ó thuaidh do Pharlaimint Westminster, tógthar ceist an neamhfhreastalachais agus an fiúntas atá le síochán a ghlacadh i dTeach na dTeachtaí. An imríonn polaiteoirí ó na Sé Chontae tionchar ar bith thall? Agus cad chuige a bhfuil Sinn Féin chomh díóngbháilte sin faoin neamhfhreastalachais? Fiosraíonn Robert McMillen an scéal ...  

Today's horoscope

Horoscope


See a different horoscope: