Irish language

Léargas ar líne ar an chultúr agus ar an stair ar fáil ón Luan

AN DR FRANCES KANE: Is Comhalta Taighde í Frances i Scoil na nEalaíon, an Bhéarla agus na dTeangacha in Ollscoil na Banríona agus beidh sí ag tabhairt cainte ar logainmneacha na hÉireann mar chuid den fhéile Léargas an tseachtain seo chugainn
Robert McMillen

Tosaíonn imeachtaí Léargas 2020 Ar Líne Dé Luain 1ú Meitheamh le seisiún scéalaíochta agus ceoil ó Chleamairí Feirste nuair a inseofar scéal an Loin Duibh agus mar a tháinig sé go hÉirinn.  

Beidh cur i láthair againn ón Dr Frances Kane (sa phictiur) Dé Máirt 2ú Meitheamh ar a cuid oibre leis an Tionscadal Um Logainmneacha Thuaisceart Éireann.  

Feicfidh muid an t-amhránaí óg Conallach, Naoise Mac Cathmhaoil ar an scáileán idirlín Dé Céadaoin 3ú Meitheamh le haghaidh seisiún ar an tSean-nós.  

Tabharfaidh an Dr Fearghal Mac Bhloscaidh léacht don lucht féachúna ar Na Pogroim Bhéal Feirste 1920-22.  

Beidh deis ag an lucht féachúna/éisteachta ceisteanna a chur le linn na n-imeachtaí.

Is féidir le daoine cláru ar na ranganna agus a thuilleadh eolais a fháil maidir le himeachtaí na féile trí ríomhphost a chur chuig Cillian ar cultur@ionad.eu nó dul ar an leathanach facebook, Ionad Uíbh Eachach Cultúr Agus Teanga.  

Moltar dóibh siúd atá ag iarraidh freastal ar na ranganna nó amharc ar na himeachtaí, cuntas ZOOM a chruthú dóibh féin sa dóigh is go mbeidh siad in ann bheith rannpháirteach san fhéile.

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe now to get full access

Irish language