Irish language

An bhfuil an eachtraíocht níos fearr do pháistí óga ná an seomra ranga?

Ni híonann laethanta saoire ag gach teaghlach ach is beag tuismitheoir a thabharfadh a bhean agus a chuid páistí ag taiscéalaíocht i gcuid de na suíomhann is iargúlta ar domhain mar a dhéanann Ben Fogle

FEAR EACHTRAÍOCHTA: Is iomaí gaisce atá déanta ag Ben Fogle, ón dreapadóireacht oighír go turasanna trasna an Sahára agus an Atlantaigh agus creideann sé gur chóir go mbeadh an taithí céanna a bheith ag a pháistí féin, Ludo (10) agus Iona (8)  
Robert McMillen

NUAIR A BHÍ mé óg, ba ghnách le teaghlach s’agamsa dul ar saoire go Bun na hAbhna i nGlinntí Aontroma ar feadh seachtaine nó dhó.

Fuair muid féin agus gaolta eile tithe ar cíos agus shiúladh muid ón tsráidbhaile go Bun Abhann Dalla nó go teach an phobail agus ar ais. 

Chaith muid seal ag iascaireacht do “spricks” mar a thug muid orthu le heangacha ceangailte le slat cána.

Is léir anois nár Ben Fogle a bhí i m’athair.

Bíonn Fogle ag taisteal na cruinne agus é ar lorg eachtraíochta agus dúshláin fhisiciúla, ach i ndiaidh é pilleadh chun an bhaile, níl suaimhneas agus só de dhíth air ach tá sé tiomanta a scileanna féin a theagasc dá pháistí.

“Tá a fhios agam na buanna a bhaineann leis an taisteal, leis an saol taobh amuigh agus le hainmhithe,” arsa an láithreoir teilifíse ar shraith úr Channel 5, New Lives In The Wild agus a bhfuil beirt pháistí aige - Ludo, 10, agus Iona, ocht, lena bhean, Marina.

“Is é an eachtraíocht a chruthaigh mé agus ba mhaith liom go mbeadh grá acu di fosta agus don fhiántas chomh maith. Níor mhaith liom go mbeadh siad ag breathnú air mar áit chontúirteach, scanrúil,” arsa Fogle atá 45 bliana d’aois.

Deir sé go bhfuil sé tiomanta a scileanna féin a roinnt leis na daoine óga le go mbeidh siad in ann mairstin i dtimpeallacht nádúrtha taobh amuigh, agus go mbeadh an grá céanna acu sin don eachtraíocht is atá aige féin.

“Domsa, ní hé an seomra ranga an áit is tábhachtaí le bheith ag foghlaim, ach taobh amuigh sa dúlra.

“Má tá siad oscailte don saol, d’eispéiris úra do dhaoine úra agus sásta sa saol úr, agus má tá sprid eachtraíochta agat, tá sé sin

níos tábhachtaí domsa ná aon cháilíocht acadúil,” arsa Fogle.

“Go dtí seo, theagasc muid scileanna bunúsacha díthreibhe (basic bush craft skills) - ag sealgaireacht bia, ag déanamh tine agus an dóigh le é a chur as – ó bhí siad óg.

“Tá sceana scoite (whittling knives) acu le fada le go mbeidh siad in ann bheith ag obair le hadhmad,

Ar ndóigh, bíonn siad gearrtha brúite nó cuireann beacha ga iontu nó cibé ach

sin cuid den fhoghlaim agus den taithí,” ar sé.

Fogle, a bhí i mbéal an phobail den chéad uair in 2000 nuair a bhí sé na chónaí ar oileán scote sna hInnse Ghall, Tarasaigh, do chlár de chuid an BBC, Castaway, ach ó shin i leith, tá sé i ndiaidh bata agus bóthar a thabhairt do dhúshláin eile – mullach Everest a bhaint amach, turas siúil a dhéanamh trasna an Sahára, dul ó cheann amháin den Antartach go dtí an ceann eile, agus rámhaíocht a dhéanamh trasna an Atlantaigh.

“D’fhoghlaim mé rud bocht ó na heachtraí seo uilig agus ba mhian liom go bhfoghlaimeodh mo chuid páistí faoin saol agus faoin dóigh le é a chaitheamh.

“Ní chaithfidh na deiseanna sin bheith in áiteanna iargúlta coimhthíocha, téann muid amach cuid mhór faoin tuath anseo i Sasana. Baineann sé le taiscéalaíocht,” ar sé.

(Ar ndóigh, tá sé mar a gcéanna in Éirinn!)

Ach cad é an cineál athar atá ann féin? Deir Fogle go bhfuil gné a dtugtar “helicopter parenting” air ag éirí coitianta nuair a bhíonn na tuismitheoirí ar foluain os cionn a gcuid páistí, ag iarraidh smacht a chur orthu.

“Ní chreidim gur rud maith é sin. Caitheann muid iad a scaoileadh chun saoirse, ligint dóibh fás, dul i dtaithí ar chúrsaí an tsaoil agus foghlaim.

“Molaim do mo chuid páistí dul amach, siúl fríd an chlabar, éirí fliuch, bia samhnasach a ithe, agus a bheith ag pleidhcíocht. 

Sin an cineál iompair a ligeann dóibh fás mar aonaráin.”

Ar ndóigh, tá an t-ádh ar mhuintir Fogle cionn is gur féidir leo taisteal ar fud na cruinne - bhí an teaghlach uilig san Afraic, sa Mheánoirthear, agus fan Mhuir Chairib mar sin tá an deis acu nach bhfuil ag bunús gach duine againne áiteanna, daoine agus ainmhithe éagsúla a fheiceáil lena súile cinn féin. 

Agus é 20 bliain an bhliain seo chugainn ó craoladh Castaway, cad é a dhéanfaidh Foghlú le a cheiliúradh?

“Tá mé ag tabhairt Marina agus na páistí a fhad le hoileán, áit nach mbeidh teacht ar bith ar an teicneolaíocht.

“Ní rachaidh muid ar feadh bliana ach fanfaidh muid tamall maith ann.”

An ligeann sé dá bpáistí úsáid a bhaint as na meáin shóisialta?

“Tá siad ábalta úsáid a bhaint as an iPad – ach is doiligh leo teacht air! Caitheann siad é a iarraidh.

“Ní fheicim páistí ag fáil a dhath ar bith ó na meáin shóisialta ach imní, éad agus FOMO (fear of missing out).

“Thug m’iníon amach dom an lá faoi dheireadh cionn is go raibh mé ar mo ghuthán.

“Mhothaigh mé thar a bheith ciontach mar sin tuigim anois nach leor é ‘ná déan sin’ a rá agus go gcaithfidh mé féin dea-shampla a thaispeáint mar sin déanaim mo dhícheall gan a bheith ar mo ghuthán nuair atá siad thart.”

Tuigeann Fogel go mbíonn sé deacair ar a bhean chéile i ndiaidh é pilleadh ó thogra thar lear, cionn is gur mian liom bheith ag súgradh leis na páistí ach ise an duine a chaith seachtainí fada ag déanamh cinnte go raibh siad ag déanamh na rudaí éigeantacha agus go raibh siad sábháilte agus mar sin de.

Ach nach bhfuil rioscaí i gceist nuair a thugann tú paistí chuig tíortha coimhthíocha nach bhfuil ar an bealach buailte?

“Ní ligfinn choíche dóibh rioscaí neamhriachtanacha a ghlacadh nó iad a chur i gcontúirt a ngortaithe. 

Mar thuismitheoir, tugaim níos mó aire dóibh ná mar a thugaim do féin.

“An samhradh seo, tá na páistí agus Marina ag teacht liom go hEacuadór agus ina dhiaidh sin, caithfidh muid an chuid eile den samhradh i Meiriceá Thuadh. 

“Ach sula n-imíonn muid, is cinnte go dtabharfaidh muid na páistí a fhad leis an dochtúir le cinntiú go bhfuil na vacsaínithe cuí acu.

“Is é an t-éacht is mó atá déanta agam ná na gnáth-thinnis atá forleathan thar lear a sheachaint cé gur thóg mé Leichmaniasis uair amháin.

“Tá sé thar a bheith tábhachtach bheith eolach ar na rioscaí agus na vacsaínithe cearta a fháil,” arsa Fogle.

Le tuilleadh eolais a fhail ar an tsláinte agus tú ag taisteal thar lear, tabhair cuairt ar vsmarter-traveller.co.uk

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe from just £1 to get full access

Topics

Categories

Irish language

Today's horoscope

Horoscope


See a different horoscope: