Irish language

An éagsúlacht a bhfuil muid ag dúil léi ó TG4 síos fríd sceideal an Earraigh

HÚICÉIRÍ NA GAILLIMHE: Tá Sceideal an Earrraigh do TG4 seolta cheana agus réimse leathan de chláracha éagsúla le feiceáil ar an chainéal. Thuas, tá radharc ón tsraith Bádóirí.
Robert McMillen

CAD É chomh minic agus a amharcann tú ar TG4 agus an bhfuil na cláracha a bhfuil tú ag iarraidh a fheiceáil á gcur ar fáil ag an chainéil náisiúnta teilifíse Gaeilge?

Anois, caithfidh mé a rá nach fear mór teilifíse mé seachas corr-chlár faisnéise agus corr-chluiche peile nó iomána.

Sin ráite, corruair tugaim faoi deara go bhfuil mé ag baint suilt as clár teilifíse i ngan-fhios dom.

Beidh le feiceáil an oibreoidh straitéis nua coimisiúnaithe clár TG4 tionchar orm maidir le líon na gcláracha a mbeidh mé ag breathnú orthu ach is léir go bhfuil an stáisiún féin sásta leis an aschur a fógraíodh i Sceideal an Earraigh 2019.

Seo é an chéad leagan amach atá forbartha ag Ard-stiúrthóir nuacheaptha TG4, Alan Esslemont.

I ndiaidh a cheapacháin in 2016, bronnadh conarthaí ollsoláthair ilbhliana ar ocht gcomhlacht léiriúcháin neamhspleácha. 

Chuir sin ar chumas na  gcuideachtaí daoine a fhostú ar bhonn níos buaine, infheistíocht a dhéanamh i dtrealamh agus pleananna níos fadtéarmaí a dhéanamh maidir le forbairt clár. 

Dar leis an Uasal Esslemont, cuidíonn sé seo ar fad le bonn níos buaine a chur faoin tionscal closamhairc Ghaeilge, go háirithe i réigiúin agus i gceantair Ghaeltachta. 

Meastar go bhfuil breis is 770 duine fostaithe de bharr caiteachas iomlán TG4 san earnáil chlosamhairc.

“Tá tuairim is €62m le hinfheistiú ag TG4 sna comhlachtaí ollsoláthair sin thar thréimhse ceithre bliana agus níl aon amhras ach go bhfuil toradh na hoibre sin le feiceáil go follasach sna cláir nua a bheidh le craoladh i Sceideal an Earraigh,” arsa an tUasal Esslemont.

“Tá forbairt na gcomhlachtaí sin ríthábhachtach do thodhchaí na hearnála agus tá sé tábhachtach chomh maith go leagtar béim ar fhostaíocht d’ardchaighdeán a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu mar gheall go bhfuil lear mór den infheistíocht sin le déanamh i réigiúin agus i gceantair Ghaeltachta. 

“Is cláir don phobal iad seo atá déanta ag an bpobal. Léiriú iontach arís ar ‘Súil Eile’ TG4 atá anseo, measaim,” ar sé.

Beidh go leor de na cláir a léiríodh faoin socrú nua seo le craoladh an t-earrach seo ar TG4 agus cuid acu tosaithe ceana féin.

Cad é a mheallfaidh mo leithéidse nó do leithéidse?

Mar is gnách, tá réimse iontach de chláir faisnéise ar na gaobhair nó tosaithe cheana féin, ina measc, tá:

An Balla –Tugtar cuairt ar cheithre cinn de na ballaí is aitheanta ar domhan - idir na Stáit Aontaithe agus Meicsiceo, i mBeirlín, sa Chóiré agus idir Iosrael agus An Phalaistín. 

Téann an clár go croílár na bpobal atá ina gcónaí faoi scáth na mballaí, iadsan nach bhfuil in ann maireachtáil dá n-uireasa agus iadsan atá i mbun feachtais iad a leagan.

Bailte - Is é an baile fearainn croí na sraithe seo. Tá os cionn 60,000 acu in Éirinn, an t-aonad riaracháin is lú agus is buaine againn. 

Is deacair cur síos a dhéanamh ar an dlúth-cheangal a bhíonn ag na Gaeil lena mbailte fearainn féin ach sin go díreach an dúshlán a thugtar sa tsraith nua seo.

Bádóirí - Faoi chaibidil sa tsraith ceithre-chlár seo, tá seacht dteaghlach a bhfuil an tseoltóireacht sa mhianach agus sa bhfuil acu agus iad réidh le scód a scaoileadh go scriúta feadh shéasúr geallta an tsamhraidh. 

Ní mar a chéile aon bhád mór díobh ná aon chriú ach comónta eatarthu tá na báid adhmaid is galánta ar domhan.

Síolscéalta –Tabharfaidh Aonghus Eoin Ó Coistealbha ar aistear muid lena chruthú gur féidir athrú domhanda a dhéanamh trí ghlasraí orgánacha a chur ar scála beag don mhargadh áitiúil.

Taoide/Tide–Ollstaidéar tábhachtach ar na scéalta agus an eolaíocht a bhaineann le ceann de na cumhachtaí nádúrtha is rúndiamhaire ar domhan.

Nach éachtach an obair a dhéanann TG4 i gcúrsaí CLG?

An tEarrach seo, craolfar roinnt clár faisnéise spóirt den chéad scoth an t-earrach seo ar TG4 chomh maith:

Ár gClub - Is é an club an bhunchloch ar a bhfuil struchtúr an CLG tógtha. Sa tsraith seo, rachaimid ar chúla téarmaí i gcumainn éagsúla chun léargas siamsúil a fháil ar na daoine, ar na dúshláin agus ar an drámaíocht a bhíonn ar siúl ar an bpáirc agus ar an taobhlíne.

Laochra Gael – Sraith nua ina dtugtar léargas ar shaol chuid de mhórlaochra Chumann Lúthchleas Gael. 

I measc na laochra a bheidh faoi chaibidil an séasúr seo beidh Séamus Darby, Jackie Tyrell, Rena Buckley, Kieran Duff, Andrew O’Shaughnessy agus Colm Cooper.

Mianach na mBan - Sraith trí chlár ina ndéanfaidh Aoife Ní Chasaide cur síos ar an dul chun cinn mór atá déanta ag mná i ngach réimse spóirt. I measc na mór-réalta ban a bheidh páirteach sa tsraith beidh Dame Mary Peters, Katie Taylor, Sonia O’Sullivan agus Derval O’Rourke.

Anuas ar an spórt, tá aitheantas idirnáisiúnta bainte amach ag TG4 mar gheall ar na cláir cheoil a chraolann sé agus tá mé féin ag dúil go mór le Gradam Ceoil TG4 a bheidh ar ais i mBéal Feirste don dara huair.

Bronnfar Gradam Ceoil TG4 2019 ag mórcheolchoirm i Halla an Waterfront, Béal Feirste, Dé Domhnaigh an 17 Feabhra agus craolfar an ócáid beo ar TG4.  

Tá an gradam is airde sa Cheol Traidisiúnta, Ceoltóir na Bliana, le bronnadh ar an bhfliúiteadóir Catherine McEvoy as Contae na Mí.

Ceol ón Chlann – Sraith ina dtugtar léargas ar an oidhreacht cheoil a bhaineann le teaghlaigh aitheanta ceoil na hÉireann. Beidh muintir Gavin, na Henry Girls agus Clann Mhic Ruairí i measc na dteaghlach a bheidh faoi chaibidil.

Celtic Connections - Togha agus rogha an cheoil ó fhéile cheol traidisiúnta Ghlaschú á chur i láthair ag Donal O’Connor. Beidh míreanna de cheol na hÉireann, ceol Mheiriceá agus ceol na dtíortha Ceilteacha i measc na míreanna a chraolfar.

Ar na cláracha eile a mbeidh mé ag dúil leo, beidh Léirmheas Leabhar, an tsraith mhíosúil litríochta agus léirmheastóireachta á cur i láthair ag Tristan Rosenstock agus beidh go leor scannán Éireannacha ar an scáileán beag i mí Márta. Beidh Pilgrim Hill, The Tailor of Panama, Rory O’Shea Was Here (Inside I’m Dancing), Silence, Glassland, When Brendan Met Trudy, Jump, Mickybo and Me agus The Lilac Bus i measc na scannán a bheidh le feiceáil.

:: Is féidir breis eolais ar na cláracha éagsúla agus ar Sceideal an Earraigh a fháil ag www.tg4.ie.

 

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe from just £1 for the first month to get full access

Topics

Categories

Irish language

Today's horoscope

Horoscope


See a different horoscope: