301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Irish language

Scéal spreagúil an Ghaeilgeora óig atá ar lorg croí úir – agus thig leatsa cuidiú

 CROÍ MÓR ISTEACH: Tá Máirtín Mac Gabhann sa tóir ar chroí dá mhac beag gleoite Daithí agus tá sé féin agus a bhean Seph ag iarraidh ar dhaoine clárú le liosta an deonaithe orgáin le go mbeadh deis ag Daithí agus ag a mhacasamhail saol normálta a chaitheamh 
Robert McMillen

Tá tuismitheoirí óga in iarthar Bhéal Feirste ag impí ar dhaoine clárú le liosta an deonaithe orgáin, i ndiaidh dóibh fáil amach ar na mallaibh go bhfuil croí nua de dhíth ar a mac óg, Dáithí Mac Gabhann. 

Rugadh Dáithí le Siondróm Hipeapláiseach Croí Clé, galar croí ón bhroinn atá thar a bheith neamhchoitianta.

Thig le tuismitheoir ar bith iad féin a chur in áit Seph Ní Mhealláin, máthair Dháithí.

“Fuair muid amach ag gnáthscathamh 20 seachtain, go raibh fadhb mhór ann le croí Dháithí,” ar sí. 

“Bhí muid ag dúil go mór le fáil amach cé acu gasúr nó cailín a bheadh againn – mar a bhíonn go leor tuismitheoirí – ach fuair muid amach nach raibh an croí ag forbairt mar a ba chóir. 

“I ndiaidh dúinn cruinniú a bheith againn le cairdeolaí, fuair muid amach go raibh Siondróm Hipeapláiseach Croí Clé ar ár mac beag sa bhroinn. “Ciallaíonn sé sin, nach raibh an taobh clé dá chroí ag forbairt mar ba cheart agus dúradh linn go mbeadh obráid láithreach de dhíth lena bheatha a shábháil agus go gcaithfeadh muid dul go Londain fána choinne.”

Rugadh Dáithí beag ar 21 Deireadh Fómhair 2016 agus d’imigh a thuismitheoirí leis beagnach láithreach san aer-otharcharr. Chuaigh Dáithí faoi scian den chéad úr ar an 25 Deireadh Fómhair, agus é ceithre lá d’aois.

Chuir Máirtín Mac Gabhann, athair Dháithí, leis an scéal:

“Dúradh linn nuair a tháinig sé ar ais ón chéad obráid, gur éirigh go maith leis an obráid agus chuir sin go mór ar ár suaimhneas muid. 

“Ar éirí na gréine an mhaidin ina dhiaidh sin, áfach, fuair muid an scéal nach raibh ag éirí go maith le Dáithí agus go mbeadh air dul faoi scian arís láithreach. 

“An t-am seo, tháinig sé ar ais agus é ceangailte le hinneall seach-chonair darbh ainm ECMO leis an bhrú a bhaint dá chorp ach go raibh rioscaí áirithe bainte leis seo, stróic mar shampla. 

“D’fhán sé ar an inneall seo ar feadh 6 lá go raibh air obráid eile a fháil oíche Shamhna na bliana 2016.”

Ocht n-uaire an chloig ina dhiaidh sin, tháinig Dáithí slán ón obráid athchóirithe sin. 

Cé go raibh bóthar fada roimhe agus constaicí eile ar nós seipticéime agus NEC, phill sé abhaile ó Londain go Loch Lao ar an 4 Nollaig 2016.

“Thosaigh Dáithí ag dul ó neart go neart, agus sa deireadh chuir siad abhaile muid,” arsa Seph.

“Bhí gliondar ar ár gcroí mar nár bhuail formhór ár dteaghlach ná ár gcairde le Dáithí go fóill. 

“Tháinig muid ar ais chuig Otharlann na bhFál agus chaith sé seal measartha fada ansin chomh maith. 

Chuaigh Dáithí ar ais go Londain i mí Feabhra ar mhaithe le hobráid mhór eile, ach d’éirigh go geal leis ansin agus bhí sé ar ais i mBéal Feirste i ndiaidh 6 lá. 

“Chan amháin sin ach scaoileadh saor ón otharlann é go gairid ina dhiaidh sin agus ghlac muid Dáithí abhaile go Baile Uí Mhurchú den chéad uair,” arsa Seph.

Fuarthas amach go raibh poll suntasach ina chomhla tríchuspach ag Dáithí, poll a bhí ag cur brú sa bhreis ar a chroí agus bhí dochtúirí ag iarraidh dul i ngleic leis sin, sula raibh an chéad obráid eile beartaithe.

Míníonn Máirtín nár éirigh leo sin a bhaint amach, áfach:

“Mhothaigh na saineolaithe i Londain go raibh an poll sa chomhla tríchuspach róshuntasach agus go mbeadh buille róthrom ar a chorp, le hobráid chomh mór sin a dhéanamh gan cinnteacht ar bith. 

“Mar sin de, chinn na dochtúirí go mbeadh trasphlandú ar an tseans is fearr do Dháithí sa tsaol. “Chuir siad go Caisleán Nua muid, agus glacadh le Dáithí ar an ghnáthliosta trasphlándaithe.

“Anois, tá muid ag iarraidh brú a chur ar dhaoine, idir óg agus aosta, clárú le liosta an deonaithe orgáin de chuid an NHS. 

“Rinneadh gach iarracht eile do Dháithí, ach is é seo a sheans deireanach. “Ní ghlacann sé ach dhá bhomaite chun clárú le liosta an deonaithe orgáin, agus dhéanfadh sé difear nach beag do Dháithí agus dá mhacasamhail. 

“Ba mhian linn feasacht a ardú ar na fáthanna ar chóir do dhaoine na baill choirp a bhronnadh nuair nach bhfuil siad de dhíth a thuilleadh. “Faoi láthair, is gá an rogha a dhéanamh orgáin a dheonú agus bheadh muid ag iarraidh an cheist sin a thógáil. 

“Ba mhaith linn fiosrú faoi chóras a bheadh ann, nuair is gá do dhaoine diúltú a bheith páirteach sa scéim agus chan a mhalairt,” ar sé. 

 

Is féidir clárú ar an liosta ar: https://www.organdonation.nhs.uk//register-to-donate/register-your-details

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe from just £1 for the first month to get full access

Irish language

Today's horoscope

Horoscope


See a different horoscope:  


301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.