Irish language

Tá cuireadh ort dul chun taiscéalaíochta i ndomhan na smaointe leis an Fhéile úr

DÍOSPÓIREACHT: Ní iontas ar bith é go mbeidh Mary Lou McDonald ag caint ag Féiile an Phobail in iarthar Bhéal Feirste ach cuirftear failte ar leith roimh aontachtaithe ag an fhéile. Beidh Mike Nesbitt i láthair i mbliana ach an dtiocfaidh Arlene Foster den chéad uair?  
Robert McMillen

WOW! Tá sé 30 bliain ó bhí mé ag an chéad fhéile an phobail agus d’fhéadfá a rá gur fhás mé aníos mar a d’fhás an fhéile sa tréimhse sin.

Bhí sé go hiontach bheith ag ól agus ag siúl na sráideanna, ag éisteacht le Black 47 anseo nó le Brush Shiels ansiúd le dul síos na gréine nó le Briain Kennedy taobh amuigh de Shólann Ard na Beithe, áit a bhfuil Coláiste Feirste faoi láthair.

Ach le himeacht aimsire, tá athrú i ndiaidh theacht ar an fhéile agus in áit a bheith ag bopáil le Girls Aloud nó le UB40, tá an bhéim anois ar chainteanna, ar dhíospóireachtaí, ar roinnt an eolais, ar chaidrimh a chothú le daoine nach mbeifeá in aon seomra leo bunús an ama.

Cinnte, tá an ceol thar a bheith tábhachtach go fóill le linn na Féile – tá Brush ar ais agus is é Olly Murs a tharraingeoidh scaifte ollmhór chun an ollphubaill i mbliana – ach is iad na himeachtaí litríochta agus polaitíochta is mór a mheallfaidh mé i mbliana mar a mheall le cúpla bliain anuas.

Tá aibíocht úr ag baint leis an fhéile (agus liom féin, tá súil agam!) agus is chun leasa ní amháin an fhéile atá an cor seo seo ach chun leas an lucht éisteachta chomh maith.

Tabharfaidh cuid de na díospóireachtaí dúshlán do dhaoine a bheidh ag éisteacht leo agus tabharfaidh cuid eile dúshlán do na cainteoirí cionn is go mbeidh siad i láthair scaifte nach n-aontaíonn leo beag nó mór. 

Agus nach iontach an rud é sin? Ar dhúshláin intleachtúla shaol an lae inniu, tá an claonadh ann gan éisteacht ach le daoine a n-aontaíonn muid lena ndearcadh, fadhb atá daingnithe ag na meáin shóisialta.

Tugann Féile an Phobail deis dúinn barúlacha agus eolas agus anailíseanna nach gcluin muid go minic a chluinstin. Má tá an sochaí anseo le dul chun cinn a dhéanamh, is éigean do gach duine agus do gach dream “an taobh eile” a aithint agus caidrimh a chothú le go dtig le daoine bheith ag comhoibriú lena cheile chun maitheas gach duine, oiread agus is féidir.

Imríonn Féile an Phobail ról thar a bheith tábhachtach sa phróiseas seo, ról nach n-aithnítear minic sa phróiseas seo.

Tá imeachtaí suimiúla ag titim amach in oirthear na cathrach mar thoradh ar an sampla a leag Féile amach in iarthar na cathrach cé go n-abródh go leor daoine bhfuil leisc ar phobail aontachtacha páirt díospóireachtaí a reáchtáil a thabharfadh aghaidh, ní ar an am atá caite ach ar an am atá le theacht.

 
BUAICPHOINTÍ S'AGAMSA

West Belfast Talks Back (7 Lúnasa)

Bíonn an ócáid seo ar thús cadhnaíochta gach bliain agus beidh sé amhlaidh arís i mbliana nuair a bheas ceannairí na bpáirtithe móra polaitíochta in Éirinn (nó a n-ionadaithe) i láthair le ceisteanna a ghlacadh ó lucht éisteachta.

Beidh Mary Lou McDonald (Sinn Féin). Robin Swann (UUP), Naomi Long (Alliance). Joe McHugh (Fine Gael), Lisa Chambers (Fianna Fáil) - níl a fhios agam cad é a tharla do Mhicheál Martin – agus Colm Eastwood ón SDLP.

Níl ach áit amháin le cinntiú - is é sin Arlene Foster ón DUP!

Cibé, ba cheart go mbeadh díospóireacht den scoth ann.

 

A Warm House for Unionists? (9 Lúnasa)

Agus an chaint seo uilig ar Éirinn Aontaithe bheith ar na gaobhair, ní bheidh ciall ar bith leis mura dtabharfaidh sé gach aicme le cheile, Caitliceach, Protastúnach agus Easaontóirí.

Cibé, tá athruithe móra i ndiaidh theacht ó thuaidh agus ó dheas – athruithe déimeagrafacha, cúrsaí eacnamaíochta agus an Bhreatimeacht san áireamh –  mar sin, an bhfuil an t-am ann go dtosódh aontachtaithe ag maoiniú ar an ról a bheadh acu in Éirinn Aontaithe?

Beidh ceathrar aontachtach ó chúlraí éagsúla ar an phainéal, mar an Dr Jim Dornan, Mike Nesbitt, David Honeyford agus Sophie Long agus iad ag plé na ceiste.

Féach fosta Johnston Price: Irish Protestants and the Endgame For Partition a bheidh ar siúl ar an 8 Lúnasa

 

The Magic Money Tree (2 Lúnasa)

Sular gheall sí £1.5 billiún don DUP, dúirt Theresa May le linn olltoghchán 2017, “There is no Magic Money Tree.” 

Deir polaiteoirí linn go bhfuil ganntanas airgid ann le caitheamh ar chúrsaí sláinte, oideachais, ar leasa shóisialaigh ar ghnónna beaga, ach tá airgead úr ar fáil le hinfheistíocht a dhéanamh i réadmhaoine agus san earnáil airgeadais.

Tagann an grúpa saoránach Positive Money NI le cheile le foghlaim faoi chúrsaí airgid agus eacnamaíochta.

San ócáid seo, foghlaimeoidh muid faoin chrann draíocht airgid seo agus gheobhaidh muid léargas ar cá has a dtagann airgead.

 

Unfinished Peace – Victims and Survivors Issues (2 Lúnasa)

Beidh baill ó Fhóram na nÍobartach agus na Marthanóirí i láthair le labhairt ar na ceisteanna a bhaineann le riachtanais na n-íobartach, ach ag an am céanna, bheith ag obair ar son an ‘greater good’. 

Pléifidh siad na buntáistí a bhaineann leis an chomhoibriú, is cuma cé a rinne dochar dóibh.

Beidh Judith Thompson, Coimisinéir na nÍobartach sa chathaoir.

Tá An Bhreatimeacht, Mary Ann McCracken, todhchaí an Gaeloideachais, Bobby Kennedy, an Phalaistín. Cogadh Cathartha na Spáinne agus cúrsaí ban ar na hábhair eile a mbeifear ag caint orthu le linn na Féile iontaí seo.

Tá an clár iomlán na Féile ar fáil ag feilebelfast.com

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe from just £1 for the first month to get full access

Topics

Categories

Irish language