Irish language

Thíos seal, thuas seal – ag baint suilt as dhá oileán ins an Aigéan Indiach

ÁIT LE TEACHT LE CHÉILE?: Tá Réunion go hálainn agus an iliomad sliabh ar an oiléan chomh maith le tránna fada glana agus tá Mauritius mar a gcéanna agus is ansin a dtig leat dul ar cheann de na ziplínte is faide ar domhan ag Domaine de L’Etoile
Robert McMIllen

I ndiaidh a bheith ag eitilt ar feadh 15 bhomaite, laghdaigh luas an ingearáin go tobann agus chuaigh callán na rótar i léig.

Ábhar imní a bhí ann dúinn agus muid go hard os cionn scornaí (a gorge) a raibh beanna ceartingearacha ar gach taobh agus gan aon áit shábháilte tuirlingthe le feiceáil.

Ach an rud a tharla na gur mhoilligh an píolóta an t-ingearán ina raibh muid le go bhfeicfeadh muid na heasanna thíos fúinn agus gan mórán moille, bhí muid ag imeacht linn ar lánluas os cionn mullaigh chnoic isteach i ngleanntáin ghlasa.

Nope, níl mé i nGaoth Dobhair, tá mé i Réunion, críoch Francach thar lear (a French overseas territory), san Aigéan Indiach agus cuireann an turas ingearán uair a chloig seo in aithne don oileán álainn sléibhteánach.

Is dócha gur mó an clú atá ar an oileán taobh leis, Mauritius an iliomad trá ach tá Réunion mar Pharthas ann daoibh siúd a bhfuil dúil agaibh san eachtraíocht taobh amuigh ach is féidir saoire a ghlacadh ar an dá oileán dá éagsúlacht iad.

 

Oileán na Sliabh:

Agus dufair i lár na tíre agus bolcáin ar airde 3,000 méadar, ní nach ionadh gur breá le lucht fánaíochta Réunion, mar, cuid de na hiontais nádúrtha is mó, ní féidir iad a bhaint amach ach ar cois - nó san aer. 

Ina measc seo, tá trí choire - is é sin imchuacha gleanna (valley basins) agus crainn ar gach taobh díobh a chruthaigh bolcáin a thit as a cheile.

Ón aer, leagann muid súil ar an cheann is scoite acu seo, Mafate, sráidbhailte beaga ina measc agus gan teacht air ach i ndiaidh fánaíocht (trek) dhá-lá.

Is é Alexis, Francach miotalach thar a bheith plásánta, an treoraí atá againn agus insíonn sé dúinn gurb é an raftú (rafting) agus an chainneonaíocht (canyoning) an dá chaitheamh aimsire is mo ráchairt anseo, mar atá an rothaíocht - 200km ar bhóthar an chósta nó, má tá an fuinneamh ionat, thig leat taisteal ar na bóithre cama, géara nó taobh istigh den oileán.

Ní raibh mé ró-bhuartha faoin déine sin mar sin chuaigh mé  soir ó dheas go Grand’Anse, áit a bhfuil conair sheanchaite fhoraise a thug muid a fhad le barr aille (clifftop) óna raibh radharcanna dochreidte.

 

Ag cur aithne ar bholcán: 

I ndiaidh a bheith ag tiomáint ar feadh uair a chloig níos faide soir, stad muid ag le Grand Brule, sreabhadh crua laibhe 60-méadair ar leithne (a 60-metre-wide hardened lava flow) a chruthaigh dílí ó Piton de la Fournaise, ceann de na bolcáin is beo ar domhan.

Tá sé mar a bheifeá ar phláinéad eile agus tú ag breathnú ar ar an thírdhreach liath agus gan aon rud beo le feiceáil agus muid ag siúl ar an dromchla a chuirfeadh craiceann eilifinte i gcuimhne duit, ar ais chuig mionbhus s’againn.

Na brúchtaí a chruthaigh na sreabhaidh seo, chruthaigh siad tolláin laibhe chomh maith, gréasáin fo-thalamh ciliméadar ar fhad a dtig leat turas treoraithe a dhéanamh iontu.

Shiúil muid ar chosán sleamhain, chuaigh isteach i bpoll dhá mheadar ar leithne agus bhí muid i dtollán basailt a shín 700 méadar suas sa sliabh agus an bealach ar fad a fhad leis an fharraige.

Agus tóirsí againn, shiúil muid cúpla coiscéim sular chuir muid as an solas.

Cúpla bomaite deas smaointeoireachta sa dorchadas – go dtí gur chuala muid rud éigin ag sciurdadh (scuttling).

An raibh muid faoi ionsaí ag na portáin bhána atá ina gcónaí sna tolláin? Ní raibh, bhí an treoraí ag cleasaíocht orainn!

 

Blas na dtrópaicí:

Le muid féin a shuaimhniú, chuaigh muid a fhad leis an mhargadh ag Saint-Paul, is chuid den Fhrainc atá anseo i lár an Aigéin Indiaigh, le pain de campagne, macarons agus brioche taobh le torthaí trópaiceacha ar nós goyaviers agus tombava.

Agus gach áit a n-amharcann tú, tá fanaile (vanilla). 

Ar Réunion i 1841, fuair sclábhaí óg amach gurbh fhéidir magairlíní fanaile (vanilla orchids) a phóilíniú de lámh, rud a thosaigh réabhlóid i saothrú an phlanda agus tá níos mó ná 100 soláthraí fanaile ar an oileán faoi láthair.

Ní nach ionadh, tá an spíosra dubh iontach tábhachtach i gcócaireacht Réunion - ba é an curaí lacha le lintilí (£8) an béile ab ansa liom agus muid ag ithe i sráidbhaile beag Hell-Bourg.

Tá an t-iasc agus torthaí trópaiceacha go mór chun cinn i mbialanna.

 

Ag taisteal fríd an dufair i Mauritius

An lá dar gcionn, d’fhág muid slán ag Réunion agus i ndiaidh eitilt mar mhair ach ar feadh 30 bomaite, bhain muid Mauritius amach don dara chuid den saoire 

Tá cáil ar an oileán mar gheall ar a thránna glana fada agus mheall an  fharraige the agus glan muid ar an toirt ach tá go leor imeachtaí le sult a bhaint astu ar thalamh tirim.

Tráthnóna amháin, chuaigh muid chuig Páirc nádúrtha Domaine de l’Etoile ina bhfuil ceann de na cúrsaí ziplíneála faide ar domhan (one of the world’s longest zip-line courses) in the world) (£45 an duine), le seacht líne ó 350-750 méadar.

Ar feadh dhá uair a chloig, zipeann muid (an briathar é sin?) thart le hialtóga measa (fruit bats), thart le barra na gcrann, agus chomh luath is atá muid ar ais ar an talamh caitheann muid bheith cúramach nó siúlfaidh muid ar fhroganna!

Stop muid in óstáin LUX* ar an dá oileán, LUX* Belle Mare i Mauritius atá deartha as an nua ag Kelly Hoppen, dearthóir Sasanach - ní nach ionadh mar is iar-choilíneacht de chuid na Breataine é an t-oileán.

Is féidir bia a cheannach ó Rolls-Royce a rinneadh in 1933 agus iasc agus sceallósceallaogaga cois na trá agus is féidir bosca dearg teileafóin a úsáid le scairtigh áit ar bith ar domhan, saor in aisce.

Eagraíonn an t-óstán turasanna ar rothair agus go luath maidin amháin, chuaigh muid amach ar rothair dhearga, ag rothaíocht thart le páirceanna tobaic, agus isteach i sráidbhaile beag iascaireachta, le Trou d’Eau Douce, áit ar bhuail muid le hiascairí agus iad ar ais le breith an lae.

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe from just £1 for the first month to get full access

Irish language

Today's horoscope

Horoscope


See a different horoscope: